Cosmetische dermatologie in de lift

Cosmetische dermatologie in de lift

Oprichtingssymposium NVCD een feit

 

Op zaterdag 8 juli 2017 vond het eerste symposium plaats ter ere van de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Dermatologie (NVCD) in Bussum.  De NVCD wil graag een platform zijn voor Nederlandse dermatologen die behandelingen uitvoeren die niet (meer) vallen onder de verzekeringsvoorwaarden van de ziektekostenverzekeraar. Hieronder vallen niet alleen cosmetische behandelingen (zoals injectables en laserbehandelingen) maar ook behandelingen van allerlei goedaardige aandoeningen zoals moedervlekken en andere goedaardige huidgezwelletjes. Om dit doel te bereiken zal de NVCD onder andere symposia en workshops houden voor haar leden, publicaties uitgeven, een kenniscentrum opbouwen en de contacten onderhouden met betreffende regelgevingen en controlerende overheidsinstanties. Op deze wijze hoopt de NVCD de belangen te behartigen en de kwaliteit te bewaken van deze specifieke tak van de dermatologie. Inmiddels telt de jonge club al meer dan 30 leden.

 

Het bestuur bestaat uit dermatologen die zich al jaren met de cosmetische dermatologie bezighouden en hiermee al veel ervaring hebben opgebouwd, te weten: dr Peter Velthuis, dr Elian Brenninkmeijer, dr Jonathan Kadouch, dr David Njoo en dr Francis Wu (zie foto van links naar rechts). Alle bestuursleden zijn tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Het secretariaat van de NVCD wordt beheerd door mevrouw Dorine Verschoof.

Zo’n 30 belangstellenden hadden deelgenomen aan dit eendaagse symposium waarbij in de eerste helft diverse onderwerpen werden besproken zoals botulinetoxine, fillers en energy based devices zoals lasers en IPL. In de tweede helft werden live demonstraties met injectable behandelingen gehouden met speciaal voor dit symposium geselecteerde modellen. Het symposium werd afgesloten met een zeker voor de jonge dermatoloog inspirerende sessie over “tips en tricks” voor het opzetten van een cosmetische praktijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgaande van de vele positieve reacties en van het luide applaus aan het einde van de dag kan de NVCD terugkijken op een succesvolle en bevredigende dag!

Het  eerste symposium is een feit. Het smaakt naar meer!

Dermatologen én dermatologen in opleiding die lid willen worden van de NVCD kunnen zich inschrijven via de website nvcdermatologie.nl


Neuscorrectie met fillers verbetert ook gezichtsprofiel

Neuscorrectie met fillers verbetert ook gezichtsprofiel

Een antropometrische analyse met behulp van een 3-D afbeeldingssysteem

De vraag naar correctie van standsafwijkingen van de neus met behulp van hyaluronzuurfillers neemt de laatste jaren steeds meer toe. Mensen durven een operatie steeds minder aan vanwege de risico’s op infecties en problemen in de wondgenezing. Neuscorrectie kan ook worden toegepast bij mensen van aziatische oorsprong. Aziatische mensen hebben van geboorte een lagere neusbrug. Door het ophogen van deze neusbrug kunnen ze een meer westerse uiterlijk verkrijgen.

In deze studie werden de neuzen van 40 Koreaanse vrouwen behandeld met behulp van hyaluronzuurfillers. De resultaten werden beoordeeld onmiddellijk na, 1 dag na en twee weken na neuscorrectie. Voor de beoordeling werd een Morpheus 3D scanner gebruikt (Morpheus Co., Seoul, Korea), zodat het gehele gezicht drie-dimensionaal kon worden genalyseerd.

Gezicht verjongt mee
Na 2 weken zagen de onderzoekers niet alleen een toename van het neusvolume en de neushoogte. De 3-D beelden lieten ook zien dat het gezichtsprofiel in gunstige mate werd beïnvloed. De vrouwen kregen namelijk een meer jeugdiger blik. De onderzoekers zagen geen bijwerkingen, zoals blauwe plekken, zwellingen of huidontstekingen.

Fotos voor en na

Ook toe aan een neusfiller?
Dr David Njoo is bekwaam in neuscorrecties met een filler. Hierbij gebruikt hij producten die bewezen effectief en veilig zijn. Bent u toe aan een neuscorrectie zonder te opereren ? Maak dan gauw een afspraak !

 

Bron
Rho NK, Park JY, Youn CS, Lee SK, Kim HS. Early Changes in Facial Profile Following Structured Filler Rhinoplasty: An Anthropometric Analysis Using a 3-Dimensional Imaging System. Dermatol Surg. 2017 Feb;43(2):255-263.

 

 

 


Hyaluronzuur filler is effectief tegen nasolabiale plooien

Hyaluronzuur filler is effectief tegen nasolabiale plooien

Aanhoudende resultaten gedurende 12 maanden

Nasolabiale plooien zijn de plooien die ontstaan tussen de neusvleugels naar de mondhoek. Ze staan ook bekend als de neuslippenplooien. Ze vormen een van de grootste ergernissen van vele vrouwen naarmate ze ouder worden. Hyaluronzuurfillers worden gebruikt om deze plooien te corrigeren. Er zijn echter nog maar weinig goede studies hierover verricht.

In deze studie werden de effectiviteit en veiligheid van VYC-17.5L filler (bevattende 17.5 mg/mL hyaluronzuur, 0.3% lidocaïne, merknaam Juvederm® van de firma Allergan) gedurende 12 maanden geëvalueerd bij de behandeling van matige/ernstige nasolabiale plooien (NLPs).

De onderzoekers wierven proefpersonen van 18 jaar en ouder met matige/ernstige NLPs (n = 70). Het geïnjecteerde volume was gericht op het bereiken van de optimale correctie. Indien nodig werd na 2 weken een “touch-up” behandeling gegeven. Tijdens een “touch-up” behandeling wordt extra volume toegediend. Het primaire eindpunt was de verandering in ernst van de NLP gedurende 12 maanden beoordeeld door middel van een betrouwbare scoringssysteem. Secundaire eindpunten waren door de onderzoekers en proefpersonen beoordeelde tevredenheid en veiligheid. Bijwerkingen die ernstiger waren of langer duurden dan normaal gesproken, werden bijgehouden.

Effectief en veilig
65 proefpersonen rondden het onderzoek in zijn geheel af. Het gemiddelde volume dat werd geïnjecteerd was 3,0 ± 1,0 mL voor beide NLPs samen. Een significante verbetering van de ernst van de NLP, beoordeeld door de onderzoekers, hield 12 maanden stand. Gedurende de studie rapporteerden onderzoekers en proefpersonen een hoge tevredenheid over VYC-17.5L. Twee onverwachte bijwerkingen werden gemeld: (1) roodheid, zwelling en verminderd gevoel (trok na 4 dagen helemaal weg) en (2) zwelling (trok na 48 uur weg). Geen van de bijwerkingen was ernstig of levensbedreigend.

Conclusie
Gedurende 1 jaar is VYC-17.5L effectief gebleken en werd het goed verdragen bij de behandeling van matige tot ernstige nasolabiale plooien

Foto’s voor en na

 

Maak nu een afspraak !
Dr David Njoo maakt alleen gebruik van producten die bewezen effectief zijn en veilig zijn. Daarom maakt hij ook onder andere gebruik van de producten van Juvederm. Ergert u zich ook aan de nasolabiale plooien? Wacht niet langer en maak gauw een afspraak !

 

Bron
Sattler G, Philipp-Dormston WG, Van Den Elzen H, Van Der Walt C, Nathan M, Kolodziejczyk J, Kerson G, Dhillon B. A Prospective, Open-Label, Observational, Postmarket Study Evaluating VYC-17.5L for the Correction of Moderate to Severe Nasolabial Folds Over 12 Months. Dermatol Surg. 2017 Feb;43(2):238-245

 

 


Verslag IMCAS Americas in Cancun 2017

Verslag IMCAS Americas in Cancun 2017

Combineren geeft de beste resultaten

De eerste IMCAS (International Master Course on Aging Science) Americas in Zuid Amerika is een feit. In de prachtige omgeving van de badplaats Cancun kwamen tussen 24 en 26 Maart 2017 zo’n 1000 dermatologen en plastisch chirurgen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over behandelingen in de plastische en esthetische chirurgie en dermatologie. Ook dr David Njoo was getuige van dit evenement. Hieronder geeft hij verslag.

Veel onderwerpen zijn aan bod gekomen gedurende deze drie vol geprogrammeerde en dynamische bijeenkomst. Wat betreft de esthetische chirurgie werd er veel aandacht besteed nieuwe technieken in buikwandplastieken en liposuctietechnieken (o.a. Fit Mommy Hi Definition) . Ook nieuwere liposuctietechnieken voor mannen, geschikt voor alle types en leeftijden werden gepresenteerd (o.a. Vaser Hi Definiton). De felbegeerde “Spartaans” lichaamsvorm is dus nu binnen handbereik! De stamcel techniek blijkt ook verder gevorderd te zijn. Deze techniek kan worden toegepast om bepaalde delen van het lichaam zoals het achterwerk en de borsten te vergroten en meer structuur te geven. De zogenaamde “Brazilian butt lift” behandeling maakt hier steeds meer gebruik van. Wat uiteraard niet ontbrak bij een IMCAS congres zijn de kadaver demonstraties. Zeer illustratief en bijzonder leerzaam waren de sessies waarbij simultaan een live behandeling op een model werd uitgevoerd met injectables en een live dissectie werd uitgevoerd op een gezicht van een verse kadaver. Wat deze sessies nog bijzonder hebben gemaakt was het feit dat de opnames live plaatsvonden in drie steden te weten Parijs, Nice en Mexico stad. Nieuwe producten met botuline toxine A en hyaluronzuur werden gepresenteerd en gedemonstreerd. Opvallend is de introductie van een nog zuiverder botuline toxine A product uit Zuid-Korea met de naam Nabota® . Tot slot ook veel aandacht voor bijwerkingen en complicaties van filler behandelingen en hoe deze te vermijden. Injectable behandelingen worden steeds veiliger voor de consument !

 

 

Combineren geeft beste resultaten
De consument kan tegenwoordig dus kiezen uit vele behandelmethoden. Ieder gezicht is uniek en verdient inderdaad een behandeling op maat. Het is belangrijk om u hierin goed te adviseren door een deskundige voordat u een behandeling ondergaat. “Het is gebleken dat het correct combineren van behandelingen met botuline toxine, hyaluronzuurfillers, lasers, cosmeceuticals en orale antioxydanten de beste resultaten geeft” aldus dr David Njoo. Voor meer informatie over dit “total face anti-aging concept” kunt u een afspraak maken via de website https://davidnjoo.nl of via een e-mail naar info@davidnjoo.nl.

 


Zijn spataderen erfelijk ?

Zijn spataderen erfelijk ?

Spatader-gen doopt varices om tot familiekwaal

Heb je de ogen van je moeder, maar de vaten van je vader? Volgens Zweedse wetenschappers hebben kinderen van een ouder met spataderen (medische term: varices) een tweemaal zo grote kans om later zelf spataderen te ontwikkelen. Uit het onderzoek onder geadopteerde Zweedse kinderen blijkt dat als behalve de biologische ouders ook de adoptieouders spataderen hebben, de kans nog eens verdubbeld.

Spataderen ontstaan wanneer kleppen in de bloedvaten (aderen) in de benen niet meer goed werken. Tot op heden werd gedacht dat een staand beroep de voornaamste risicofactor voor het krijgen van spataderen was. Zweedse onderzoekers hebben een gen ontdekt dat vermoedelijk bijdraagt aan het ontwikkelen van spataderen. Dit zogenaamde FOXC2 gen op chromosoom 16 wordt in verband gebracht met het kapot gaan van kleppen in de aderen in de benen. Kinderen bij wie alleen een adoptieouder spataderen heeft, maar de biologische ouders niet, hadden in het Zweeds onderzoek geen verhoogd risico op het ontwikkelen van spataderen.

Als uit vervolgstudies blijkt dat dit gen inderdaad de boosdoener is, zou het in de toekomst wellicht mogelijk zijn om te voorspellen wie kans loopt om spataderen (of misschien zelfs andere vaatziekten) te krijgen. Omgevingsfactoren spelen zeker een rol bij het ontstaan van spataderen, maar sommige mensen hebben een aangeboren talent ze te ontwikkelen.

Advies dr David Njoo
Op basis van deze gegevens kunnen we ook stellen dat spataderen zich al op jonge leeftijd kunnen manifesteren. Het is dus geen aandoening die alleen bij oudere mensen voorkomt. Een op de vier Nederlanders krijgt vroeg of laat last van spataderen. Wacht niet te lang met behandelen, want ook bij spataderen geldt: Hoe vroeger je erbij bent, hoe beter de resultaten

Maak een afspraak voor de Ellipse laser!
Heeft u ontsierende kleine blauwe en/of rode adertjes aan uw benen? Met de geavanceerde Ellipse laser kunt u nu zonder spuiten of opereren hier van af komen! Meer weten? Maak gauw een afspraak via gsm 06-44702873 of via info@davidnjoo.nl

 

Bron
Kohno K; Niihara H; Li X; Hamano T; Nabika T; Shiwaku K; Isomura M; Morita E; Sundquist K; Zöller B. Familial Transmission of Hospital-Treated Varicose Veins in Adoptees: A Swedish Family Study. J Am Coll Surg.  2016; 223(3):452-60 (ISSN: 1879-1190).

Met dank aan Huidarts.com

 


Overmatig zweten komt vaker voor en houdt langer aan

Overmatig zweten komt vaker voor en houdt langer aan

Behandeling verbetert kwaliteit van leven

 

Plaatselijk overmatig zweten, zoals van de oksels komt vaker voor en houdt langer aan dan gedacht. Dat is de conclusie van een Amerikaans vragenlijst onderzoek van de International Hyperhidrosis Society.

Het is nog onduidelijk hoe veel mensen last hebben van overmatig zweten en hoe lang de klachten aanhouden. Het doel van deze studie was om te onderzoeken hoe vaak overmatig zweten voorkomt en hoeveel en welke lichaamsdelen daarbij aangedaan zijn. Daarbij werd ook gekeken naar leeftijd op het moment van het ontstaan van de symptomen per aangedaan gebied en de veranderingen qua ernst van het overmatig zweten qua seizoensafhankelijkheid en in verloop van tijd. De International Hyperhidrosis Society liet geregistreerde bezoekers van hun website een online vragenlijst invullen. Deelnemers hadden ingevuld last te hebben van “overmatig zweten” en kregen per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst (23 vragen) in te vullen.

Meer angst en depressies
De uitslagen van de vragenlijst laten zien dat overmatig zweten van meer dan één lichaamsdeel vaker voorkomt dan tot dusver werd verondersteld en dat overmatig zweten van meerdere lichaamsdelen vaker voorkomt dan overmatig zweten van één lichaamsdeel (81% van de patiënten vermeldde 3 of meer aangedane lichaamsdelen). De gegevens laten ook zien dat de ernst van de symptomen niet afneemt met de leeftijd, maar gelijk blijft of erger wordt. Overmatig zweten wordt het hele jaar door als “vervelend” ervaren en tast bij sommigen zelfs merkbaar de kwaliteit van leven aan. Ook gevoelens van angst en depressies komen vaker voor bij mensen met overmatig zweten.

Wacht niet langer en laat je behandelen !
Waarom zou je je leven dus laten leiden door die hinderlijke zweetoksels of zweethanden ? Dr David Njoo heeft al jaren ervaring in het behandelen van mensen met overmatig zweten van de oksels en andere lichaamsdelen. Daarbij maakt hij gebruik van botuline toxine injecties maar ook van orale en lokale middelen.

Maak een afspraak bij dr David Njoo voor een vrijblijvend gesprek en eventueel aanvullend een behandeling !

Bron
Glaser DA, Ballard AM, Hunt NL, Pieretti LJ, Pariser DM. Prevalence of Multifocal Primary Hyperhidrosis and Symptom Severity Over Time: Results of a Targeted Survey. Dermatol Surg. 2016 Dec;42(12):1347-1353.

 

 


Kunnen injectable- en laserbehandelingen veilig gecombineerd worden ?

 Kunnen injectable- en laserbehandelingen veilig gecombineerd worden ?

Aanbevelingen uit een expertmeeting

 

Het verouderingsproces is een complex samenspel van inwendige en uitwendige factoren door meerdere lagen van het gezicht. Derhalve leidt het combineren van esthetische interventies, gericht op verschillende manifestaties van veroudering, vaak tot betere resultaten dan enkele interventies. Tot op heden ontbreekt echter een richtlijn voor een totale gezichtsbenadering met multipele interventies.

De onderzoekers hadden als doel het ontwikkelen van aanbevelingen voor de optimale combinatie en de ideale volgorde van botulinetoxine (beter bekend als “botox”), filler op basis van hyaluronzuur en laserbehandeling bij personen van alle huidtypes.

Vijftien specialisten kwamen samen onder begeleiding van een gediplomeerd moderator. Consensus werd gedefinieerd als goedkeuring van 75 tot 94% van alle deelnemers. Overeenstemming van 95% of meer werd gezien als sterke consensus.

Op basis van sterke consensus hebben de experts de volgende aanbevelingen gedaan:

  1. Een optimale esthetische behandeling van het gelaat begint met een grondige beoordeling van de patiënt en een behandelplan op maat.
  2. Wanneer opeenvolgende behandelingen 1 tot 2 weken na elkaar worden gepland, kunnen de bijwerkingen van de eerste behandeling afzakken en kunnen de resultaten worden beoordeeld.
  3. Voor behandelingen op dezelfde dag kunnen botuline toxine en fillers samen worden uitgevoerd in willekeurige volgorde.
  4. De specialisten adviseren eerst laserbehandeling te verrichten vóór het toepassen van injectables.

Combinatiebehandeling in een specifieke volgorde leidt dus tot een betere werkzaamheid én veiligheid bij de aanpak van gezichtsveroudering.

Fotos: Meest optimale volgorde 1e Laser, 2e Botox en 3e Filler 
Eventueel mogen een botox- en een fillerbehandeling tegelijkertijd plaatsvinden
(Klik op de foto om uit te vergroten)

laserbotoxfiller

 

Werkwijze dr David Njoo
Ook bij dr Njoo staat uw veiligheid bovenaan ! Alle injectables en laserapparaten zijn beproefd op hun werkzaamheid en veiligheid bij een groot aantal personen over de hele wereld. Tijdens het intake gesprek zal dr Njoo samen met u een individueel behandelplan maken. Een goede voorbereiding op een esthetische behandeling leidt immers tot betere resultaten.

Bron
Carruthers J, Burgess C, Day D, Fabi SG, Goldie K, Kerscher M, Nikolis A, Pavicic T, Rho NK, Rzany B, Sattler G, Sattler S, Seo K, Werschler WP, Carruthers A . Consensus Recommendations for Combined Aesthetic Interventions in the Face Using Botulinum Toxin, Fillers, and Energy-Based Devices. Dermatol Surg. 2016 May;42(5):586-97.


Botox werkt goed tegen kraaienpootjes

Botox werkt goed tegen kraaienpootjes

Aanhoudend klinisch effect voor 4 maanden

Een onderzoek uit Amerika heeft onlangs aangetoond dat injecties met botulinetoxine A (beter bekend als Botox behandeling) zeer effectief is bij de behandeling van kraaienpootjes. Het effect hield 4 maanden aan.

Al langer is bekend dat botox de eerste keus behandeling is tegen rimpels in het bovenste deel van het gelaat. Maar nog nooit eerder zijn de resultaten gepubliceerd van een grote populatie aan proefpersonen. In een onderzoek waarbij meerdere centra zijn betrokken werden maar liefst 1362 klanten bestudeerd. Hiervan kregen 833 personen injecties met botuline toxine A in het kraaienpootjes gebied.

Wat zijn kraaienpootjes ?
Kraaienpootjes (afgekort KP) zijn de rimpels en lijnen aan de zijkanten van de ogen die vooral zichtbaar zijn als de persoon gaat lachen. Deze lijnen worden dynamische KP genoemd. Bij het vorderen van de leeftijd zijn de kraaienpootjes ook in rust zichtbaar, deze worden de statische KP genoemd. Hoe meer kraaienpootjes er zichtbaar zijn hoe ouder de persoon wordt ingeschat. Om deze reden laten mensen zich hieraan behandelen.

Aanhoudend effect voor 4 maanden
De resultaten lieten zien dat botuline toxine injecties effectief waren voor het verminderen van KP. Het effect hield aan voor gemiddeld 120 dagen ( 4 maanden) voor de dynamische KP. Dit effect werd gementen bij een maximale glimlach. De duur van respons voor de statische KP was 7 tot 14 dagen langer. Er werden hoge scores genoteerd op de klant-tevredenheid vragenlijsten.

Voor en na fotos na de Botoxbehandeling

Botox KP rechts Kaya VoorBotox KP rechts Kaya Na

 

Afspraak maken ?
Stoort u zich erg aan die kraaienpootjes naast uw ogen ?  Maak dan een afspraak bij dr David Njoo via deze link.

 

Bron
Baumann L, Dayan S, Connolly S, Silverberg N, Lei X, Drinkwater A, Gallagher CJ Duration of Clinical Efficacy of OnabotulinumtoxinA in Crow’s Feet Lines: Results from Two Multicenter, Randomized, Controlled Trials. Dermatol Surg. 2016 May;42(5):598-607.


Ooglidcorrectie zonder een operatie ?

Ooglidcorrectie zonder een operatie ?

CO2 laser verhelpt hangende oogleden

Hangende bovenste –en onderste oogleden kunnen onterecht zorgen voor een vermoeide en verouderde blik. Verslapte bovenste oogleden kunnen bovendien voelbaar zijn en soms het zicht belemmeren. Verslapte onderste oogleden geven wallen en donkere kringen. Veel mensen denken dat een operatieve ingreep (de zogenaamde “blefaroplastiek) de enige behandeling is tegen deze kwaal. De laatste jaren verschijnen er steeds meer onderzoeken die laten zien dat ook een behandeling met CO2 laser dit probleem kan verhelpen. Bij een CO2 laser hoeft er dus geen operatie aan te pas te komen, waardoor u sneller zult herstellen.

Wat is de CO2 laser ?
Met de gefractioneerde CO2 laser is het mogelijk om de verslapte oogleden weer te verstrakken. Hiertoe wordt het bindweefsel van de oogleden selectief tot een bepaalde diepte verdampt waardoor de huid weer strak en glad aanvoelt . De behandeling geschiedt onder plaatselijke verdoving waardoor u (bijna) niets voelt. Voor uw veiligheid wordt er op uw ogen een beschermend oogdopje geplaatst.

Voor wie is de CO2 laser geschikt ?
Niet iedere vorm van hangende oogleden komt voor CO2 laser behandeling in aanmerking. Dr Njoo zal daarom eerst uw oogleden moeten onderzoeken. Wanneer de huid teveel verslapt is, is een operatie de enige optie.

Voor en na fotos na slechts 1 CO2 laserbehandeling:

co2-wallen-b-voor co2-wallen-b-na

Afspraak maken ?
Maak een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden met dr Njoo te bespreken. Klik hier

 

 

Bron
Bae-Harboe YS1, Geronemus RG. Eyelid tightening by CO2 fractional laser, alternative to blepharoplasty. Dermatol Surg. 2014 Dec;40 Suppl 12:S137-41.

 


Injectable- en laser behandelingen in goede handen bij de dermatoloog

Injectable- en laser behandelingen in goede handen bij de dermatoloog

Resultaten Amerikaanse studie

 

De vraag naar minimaal invasieve cosmetische behandelingen zoals injectable en laser behandelingen zijn de laatste jaren flink toegenomen. Redenen hiervoor is de toegenomen vergrijzing ( we worden steeds ouder !) en de afgenomen vraag naar operatieve ingrepen zoals een face-lift.   Het is daarom interessant voor de klant om te weten bij welke medische specialismen zij het beste terecht kunnen voor deze behandelingen

Nog maar weinig studies illustreren de bijdragen van verschillende medische specialisaties bij het pionierswerk van vaak uitgevoerde non-invasieve en minimaal invasieve cosmetische en chirurgische ingrepen. Het onderzoeksdoel was het evalueren van de bijdragen die verschillende medische specialisaties hebben geleverd aan doorbraken op het gebied van de non-invasieve en minimaal invasieve cosmetische en chirurgische ingrepen. Kernwoorden uit de Medical Search Headings Database werden gebruikt bij het doorzoeken van de Thompson Reuters Web of Science Database. De 25 meest geciteerde studies werden gesorteerd op geleide van het citation number. De specialisatie van de auteur werd achterhaald en scores werden toegewezen op basis van het aantal keren dat een studie werd aangehaald. Dermatologie werd erkend als dé specialisatie met de grootste bijdrage aan botuline toxine behandelingen voor rimpels, behandeling met injecteerbare fillers, laserbehandelingen, chemische peelings en non-invasieve body contour-behandelingen. Neurologie werd aangewezen als vooroplopende specialisatie op het gebied van botuline toxine behandelingen voor hyperhidrose en vaatchirurgie als koploper op het gebied van sclerotherapie. Plastische chirurgie werd onderkend als specialisatie die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd op het gebied van haartransplantatie en liposuctie.

De onderzoekers stelden vast dat dermatologie als specialisatie voorop loopt bij de meerderheid van de non-invasieve en minimaal invasieve cosmetische ingrepen. Andere specialisaties hebben ook belangrijke literatuur bijgedragen op dat gebied.

Dr David Njoo voert hier een behandeling uit met de CO2 laser

 

Commentaar dr David Njoo
Ook in Nederland bent u in goede handen bij de dermatoloog ! Naast dermatologen houden zich in ons land ook vele “cosmetische artsen” bezig met deze cosmetische behandelingen. Cosmetische artsen zijn geen medische specialisten maar basisartsen die aanvullend zijn opgeleid om cosmetische huidbehandelingen uit te voeren. Ook bij goed opgeleide en gecertificeerde cosmetische artsen kunt u rekenen op goede en veilige behandelingen. Recentelijk is de afdeling Dermatologie van het Erasmus Universiteit in Rotterdam begonnen met de opleiding cosmetische dermatologie. Uw veiligheid staat dus voorop ! 

Meer weten over injectable en laserbehandelingen ?
Maak hier een afspraak met dr David Njoo

 

Bron
Bangash HK, Eisen DB, Armstrong AW, Nelson AA, Jalian HR, Alam M, Avram MM, Ibrahimi OA. Who are the Pioneers? A Critical Analysis of Innovation and Expertise in Cutaneous Noninvasive and Minimally Invasive Cosmetic and Surgical Procedures. Dermatol Surg. 2016 Mar;42(3):335-51.