Kaaklijn correctie (Fillers)

Kaaklijncorrrectie

Een bekend teken van veroudering is het ontstaan van hamsterwangen. Deze zijn het gevolg van het uitzakken van vetcompartimenten uit hogere delen van de wang. De kaaklijn kan in de meeste gevallen weer worden hersteld door de injectie van een filler in de kin en onderkaken. Bij een grotere verzakking van de kaaklijn is het soms nodig om de kaaklijn vanuit de slaap omhoog te trekken. Voor dit laatste zijn extra injecties met een filler noodzakelijk. Na de behandeling zult u 9 tot 12 maanden lang weer genieten van een jeugdiger, gladdere en strakkere kaaklijn.

Behandel resultaten

Correctie van de kaaklijn na een fillerbehandeling

Folder downloaden